Image
Image
Image
Μια μικρή ομάδα ανθρώπων, που αγαπούν παράφορα την Κύπρο, έχει επιχειρήσει το αδιανόητο: να διαμορφώσει και να δημοσιοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την άμεση επίλυση του Κυπριακού. Οι ιδέες αυτές παρατίθενται εδώ, με τρόπο που είναι εύκολα προσπελάσιμος, παρά τις τεχνικές δυσκολίες που αναπόφευκτα προκύπτουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Σας παρακαλούμε μελετήστε την πρότασή μας χωρίς προκατάληψη και, αν οδηγηθείτε στο συμπέρασμα ότι συνθέτει μια καλή, εφικτή και βιώσιμη επιλογή, ενημερώστε τους γνωστούς σας και τους φίλους σας, με στόχο να δημιουργηθεί το ρεύμα εκείνο που θα υποχρεώσει τους εμπλεκόμενους πολιτικούς να προχωρήσουν στην άμεση επίλυση του χρονίζοντος αυτού προβλήματος. Αν κινητοποιηθούμε εμείς, τότε θα κινητοποιηθούν και οι διεθνείς φίλοι μας και θα μας βοηθήσουν.
Kıbrıs aşığı küçük bir grup insan, düşünülemez olana teşebbüs etti: Kıbrıs sorununun hızlandırılmış çözümü için kapsamlı bir planı formüle etmek ve duyurmak. Böylesi bir girişimde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan teknik zorluklara rağmen, bu fikirler burada kolayca erişilebilmeye hazır bir şekilde sunulmaktadır. Lütfen önerimizi önyargısız inceleyin ve eğer iyi, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir seçenek oluşturduğu kanaatine varırsanız, arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızın dikkatine de sunarak, uzun süredir devam eden bu sorunun derhal çözümünü zorlamak için, konuyla alakalı politikacılar üzerinde baskı kurmaya çalışın. Eğer sivil toplum harekete geçerse, uluslararası dostlarımız da harekete geçecek ve bizlere yardım edecektir.
A small group of people, who are in love with Cyprus, have attempted the unthinkable: to formulate and publish a comprehensive plan for the speedy resolution of the Cyprus problem. These ideas are presented here, in a readily comprehensible fashion, despite the technical difficulties that inevitably arise in such an undertaking. Please study our proposal without prejudice and, if you come to the conclusion that it represents a good, feasible and viable solution, introduce your friends and acquaintances to these ideas, in order to generate the pressure needed to force the politicians involved to resolve this long-outstanding problem. If civil society is mobilised, then our international friends will also mobilise and will help us.

Ο Κρατικός Ύμνος / Devletin Marşı / The State Anthem

Image
Image
Image
Image